Przydatne dokumenty

Print Mail Pdf

latino

Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji opracowała kilka dokumentów zawierających przydatne informacje na temat przebiegu Jubileuszu Miłosierdzia w Kościołach Partykularnych.

 

 

 Pobierz dokumenty w formacie PDF: